W Kazachstanie spotkaliśmy 88  letnią Paulinę Sokołowską, najstarszą Polkę we wsi Podolski. Jako dziecko wraz ze swą rodziną została zesłana przez Stalina z Płoskirowa (Kresy I RP) na stepy Kazachstanu. W dramatycznej  wypowiedzi prosi aby zabrać ją do Polski, by przed odejściem mogła…