Tak głoszą plakaty i ulotki promujące dzień dyskusyjny. Można z nich również dowiedzieć się, że organizatorzy nie przewidzieli wystąpień ludzi białych, a podczas dyskusji ludzi o białej skórze nie będzie się dopuszczać do mikrofonu, gdyż celem wymiany poglądów jest wzmocnienie głosu ludzi kolorowych