Gdy jesienią zbierze się Światowe Zgromadzenie Zdrowia (spotkanie przedstawicieli państw członkowskich WHO), będzie musiało zająć się wynikami tego dochodzenia, reformami, które mają umocnić WHO, „łącznie z umożliwieniem Tajwanowi udziału w charakterze obserwatora”…