Poprawka do ustawy Patriot, umożliwia agencjom rządowym takim jak FBI, przeglądanie historii wyszukiwań i odwiedzonych stron internetowych bez żadnego uzasadnienia. Ustawa ogólnie daje organom ścigania uprawnienia do nadzoru, w tym do przeszukiwania danych i własności prywatnej bez powiadamiania