Statystyki podważają narrację wielu mediów o złych białych policjantach.