…z napisem „The right to openly discuss ideas must be defended.” („Prawo do wolnej dyskusji o poglądach musi być chronione”)