Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska nie zgodziła się na nadzwyczajne posiedzenie kolegium SN. O zwołanie go wnioskowało kilkoro sędziów, w związku z ostatnimi decyzjami TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN.