Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zanieczyszczenia powietrza w podkrakowskiej Skawinie. Miejska stacja monitoringu jakości powietrza wykazuje ogromne przekroczenia dopuszczalnych norm, co innego pokazują natomiast dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który nie reaguje na prośby mieszkańców, by rozwiązać problem.