Nagranie przedstawia właścicieli cool kicks i co się stanie gdy grupa pokojowych prostujących wpadnie ci do sklepu