Dramatycznie podniósł się poziom wody na Renie, Mozeli i mniejszych rzekach w zachodnich Niemczech. Zalane ulice, zawalone domy, grożące pęknięciem tamy. W powodziach zginęło co najmniej 81 osób, zaś 1300 nie można zlokalizować.