Głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Nie mogą mieć zastosowania przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte – głosi czwartkowy komunikat PKW.