Komitet Narodów Zjednoczonych „przeciwko rasizmowi” wzywa Ramallah do walki z antysemityzmem, zakończenia podżegania oraz lepszej ochrony dziennikarzy i dysydentów. … chichot historii