Czyli od dzisiaj Biali mieszkający w Kalifornii mogą być legalnie dyskryminowani. Prawo zostało zmienione, gdyż przeszkadzało to w organizowaniu akcji afirmatywnych dla nie-Białych. Dotyczy to szczególnie publicznych uniwersytetów czy szkół wyższych.