Wyleczono z HIV mieszanka silnych leków antywirusowych. Po 57 tygodniach nie nawrotu.