Gdy widzisz jak na platformach internetowych banuje się szachistów za zdania „białe mają przewagę”, to wiedz, że bolszewia wkrótce przyjdzie także po ciebie i twoją wolność słowa (jeśli jeszcze nie przyszła).