Minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid prowadzi rozmowy z Waszyngtonem w celu wywarcia presji na Polskę, by ta nie uchwaliła noweli KPA, która ogranicza możliwości wyłudzania mienia bezdziedzicznego