Czyżby z powodu przybliżania się do Chin lub ich nacisków?