Bardzo ciekawy wykłada obrazujacy jak różni się dla młodych ludzi świat dzisiaj jak i kilkadziesiąt lat temu. Czy faktycznie jest tak, że młodzi są dzisiaj „po prostu leniwi”?