Domagał się m.in. nowej konstytucji, krytykował kontrolowanie obywateli.