Do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia począwszy od dnia jej wydania – orzekł Trybunał Konstytucyjny.