Obowiązujący akt prawny o szczerej, wiecznej przyjaźni i pokoju niezmąconym między Polską a Cesarstwem Perskim (dziś Iran)