​Projekt ustawy o organizacji lotów czterech najważniejszych osób w państwie miał ucywilizować zasady lotów HEAD. Jak zauważa jednak „Rzeczpospolita” niepokojące jest to, że ustawa wprowadza możliwość utajnienia danych o lotach.