Polska Fundacja Narodowa opublikowała sprawozdanie za 2018 r. Koszty działalności organizacji w tym okresie wyniosły 111 mln zł, z czego prawie 105 mln zł to koszty statutowe.