„Szanujemy krew przelaną w walce z nazizmem, ale w 1945 roku reżim Stalina przyniósł Polsce terror, zbrodnie i rabunkową gospodarkę. Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę, ale nie przyniosła Polakom wolności” – podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych.