Policja kryminalna przejęła dochodzenie w tej sprawie i prosi miejscową ludność o pomoc. Podejrzanym jest mężczyzna „w typie południowym z trzydniową brodą”.