Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli – poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Ze stanowisk zostało odwołanych trzech dotychczasowych wiceprezesów.