„Dobro musi wygrać, nie możemy pozwolić dać się zastraszyć, nie możemy przegrać” – mówiła w czasie kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie miasta Pawle Adamowiczu, europosłanka.