Kubańskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło kilka uchwał umożliwiających wprowadzenie w życie zmian, które w kwietniu przyjęto w konstytucji. W sobotę przywrócono stanowisko premiera rządu, zlikwidowane w 1976 r. Powierzono je Manuelowi Marrero.