– oficjalnie głosi „Universities and Colleges Union” w stanowisku, dotyczącym prawa mężczyzn do bycia traktowanymi jako kobiety, niezależnie od ich biologicznej płci… trochę #beka ale też trochę #wandalizmcywilizacyjny