Od kilku tygodni Izrael prowadzi akcję deportowania zagran. pracowników, którzy nie spełniają wymogów pozwalających im na pozostanie w kraju. Wśród już wyrzuconych osób znajdują się m.in. Filipińczycy przebywający w Izraelu od wielu lat, w tym również ich dzieci uczęszczające do miejscowych szkół.