Doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego ostrzega Palestyńczyków, że osiedla żydowskie na ich ziemiach będą się rozrastać, ponieważ przez rosnący antysemityzm na świecie coraz więcej Żydów będzie emigrować do Izraela i Zachodniego Brzegu.