Dziś prace nad zmianami prawa w Australii, jutro Polska pod wodzą PiS, Konfederacji i Ordo Iuris:

Osoba wierząca będzie mogła oświadczyć w mediach społecznościowych, że „nieskruszeni grzesznicy pójdą do piekła” (przykład Israela Folau). Samotna matka musi być przygotowana na uwagi, że grzeszy, pozbawiając dziecko ojca, a wszystkie kobiety – że powinny być posłuszne mężom i nie powinny podejmować pracy zarobkowej. Podobnie nauczyciel może powiedzieć niepełnosprawnemu uczniowi, że jego niepełnosprawność zesłał na niego Bóg;

Katolicki lekarz będzie mógł odmówić pacjentkom antykoncepcji, aborcji lub leczenia hormonalnego, a pacjentom, którzy chcą zmienić płeć – leczenia hormonalnego. Podobnie farmaceuta uzyska prawo do odmowy wydania pigułek antykoncepcyjnych i pigułki „dzień po”. Psychiatra będzie mógł powiedzieć osobie z depresją, że powinna się „poddać woli Boga i czekać na nadejście królestwa niebieskiego”;

Szpitale i inne instytucje prowadzone przez organizacje o charakterze religijnym (np. domy spokojnej starości czy hospicja) będą mogły dyskryminować swoich pracowników ze względu na religię, zarówno pod względem zatrudniania, jak i zachowywania się w pracy zgodnie z nakazami wiary;

Osoba wynajmująca opiekuna, zatrudniająca pomoc domową albo wynajmująca mieszkanie może wymagać od swojego pracownika/lokatora wyznawania określonej wiary;

Szkoła może wymagać, aby jej pracownicy i uczniowie byli określonego wyznania, i odmówić przyjmowania uczniów innej wiary. Podobnie szkoła ma prawo ukarać ucznia, a nawet go wydalić, jeśli ten oświadczy, że zmienił wyznanie lub nie wierzy w Boga i będzie się zachowywał w sposób sprzeczny z nakazami danej religii.

Projekt jest wciąż z trakcie konsultacji społecznych – zainteresowani mają czas na przesłanie swoich opinii do 31 stycznia. Pierwsze czytanie projektu w parlamencie zapowiedziane jest na początek 2020 r.

Organizacje religijne twierdziły, że nowe prawo jest zbyt łagodne, a lewicowe – że przepisy są zbyt ogólne, pozostawiając pole do nadużyć.

Druga wersja projektu doprecyzowała niektóre przepisy i wdrożyła wiele ustępstw na rzecz organizacji religijnych. Rzecznik Australijskich Szkół Chrześcijańskich Mark Spencer pochwalił rząd za „wsłuchanie się w obawy wspólnot wyznaniowych”.

https://wyborcza.pl/7,75399,25526148,australia-opracowuje-prawo-przeciw-dyskryminacji-religii.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.2.duzy

#swiat #australia #religia #fanatyzmreligijny #bekazprawakow #neuropa #4konserwy