Dobra przegrywy.
Niektórzy po prostu rodzą sie chadami.
Tak po prostu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ajnowie

Ajnowie należący do paleoazjatyckiejgrupy językowej; przybyły do południowej części Sachalinu oraz na Wyspy Japońskie i Kurylskie ponad 6 tys. lat temu. Byli ludem łowiecko-zbierackim. Obecnie zamieszkują głównie Hokkaido. W historycznych tekstach japońskich Ajnowie nazywani byli: Ezo (wym. Yezo), Emishi, Aino[3]. Obecnie Ajnowie stanowią mniejszość etniczną w Japonii.

Zdjęcie z angielskiej wersji artykulu na wiki.

#przegryw #wygryw #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #chad #chadstories #tylewygrac #tyleprzegrac #japonia #swiat